A. Firmele EURO CONSULT 07 S.R.L Călăraşi si MESRAMI TRADING SRL Călăraşi - autorizate  de  Autoritatea Naţională de Calificări, prin Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi organizează, în colaborare, programe de formare profesională (perfectionare) pentru:

Ocupaţiile:

1. Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (nivel mediu); 

2. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

3. Inspector resurse umane

B. Firma H&S CONSULT SRL Târgu Mures - autorizată  de  Autoritatea Naţională de Calificări, prin Comisia de autorizare a judeţului Mures, organizează în parteneriat cu firma EURO CONSULT 07 S.R.L Călăraşi, programe de formare profesională (perfectionare) pentru:

Ocupațiile:

1. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (Nivel mediu; HG 300 / 2006) 

2. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (Nivel superior; HG 300 / 2006) 

3. Actualizare coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă

C. Organizare de curs postuniversitar în colaborare cu Universitatea din Petroşani:

1. Pentru specializarea „evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncăˮ

 Pregătire minima obligatorie: studii superioare de lungă durată

 - Durata: 240 ore

D. Seminarii de instruire:

1. Instruire generală privind „Conştientizarea riscurilor la locul de muncă”

       - din punct de vedere al securităţii si sanatatii in munca 4 ore/zi

       - din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă - 4 ore/zi

2. Program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform art. 55 din HG1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii  în muncă nr.319/2006

      - Durata : 40 ore

3. Instruire privind „Managementul participativ al riscurilor ocupaţionale pentru securitate şi sănătate în muncă”

     - Durata: 8 ore

4. Instruire privind „Noutăţi şi tendinţe în managementul activităţii de prevenire şi protecţie”

     - Durata: 8 ore

5. Instruire privind „Riscuri psihosociale”

     - Durata: 8 ore

6. Instruire privind „Integrarea actelor de rea-voinţă în procesul de evaluare a riscurilor  de producere a accidentelor majore ”

     - Durata: 8 ore

 7. Instruire generală privind „Supravegherea sănătăţii angajaţilor”

     - Durata: 6 ore

Certificatele de absolvire eliberate de EURO CONSULT 07 sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, conform modelelor prezentate mai jos:
 
 
Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la:
 
Tel./Fax: 0242.311.273
Mobil: 0758.254.854
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.