Grupul de firme EURO CONSULT 07 si MESRAMI TRADING SRL este autorizat  de  Autoritatea Naţională de Calificări, prin Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi,  pentru  a organiza programe de formare profesională (perfectionare) pentru:

 

A. Ocupaţiile:

1. Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (nivel mediu); 

2.  Specialist în securitate şi sănătate în muncă (nivel superior);

3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (Nivel mediu; HG 300 / 2006) (in curs de reacreditare)

4. Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (Nivel superior; HG 300 / 2006) (in curs de reacreditare)

5. Actualizare coordonator in materie de securitate si sanatate in munca,conform art.55 lit.b din H.G. 300/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sãnãtate pentru şantierele temporare sau mobile

- Pregătire obligatorie: certificat absolvire  program  de formare pentru ocupaţia coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă

- Durata: 40 ore

6. Inspector resurse umane

7. Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor(in curs de reacreditare)

8. Formator . 

 

B. Organizare de curs postuniversitar în colaborare cu Universitatea din Petroşani:

1. Pentru specializarea „evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncăˮ

 Pregătire minima obligatorie: studii superioare de lungă durată

 - Durata: 240 ore

 

C. Seminarii de instruire:

1. Instruire generală privind „Conştientizarea riscurilor la locul de muncă”

       - din punct de vedere al securităţii si sanatatii in munca 4 ore/zi

       - din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă - 4 ore/zi

2. Program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform art. 55 din HG1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii  în muncă nr.319/2006

      - Durata : 40 ore

3. Instruire privind „Managementul participativ al riscurilor ocupaţionale pentru securitate şi sănătate în muncă”

     - Durata: 8 ore

4. Instruire privind „Noutăţi şi tendinţe în managementul activităţii de prevenire şi protecţie”

     - Durata: 8 ore

5. Instruire privind „Riscuri psihosociale”

     - Durata: 8 ore

6. Instruire privind „Integrarea actelor de rea-voinţă în procesul de evaluare a riscurilor  de producere a accidentelor majore ”

     - Durata: 8 ore

 7. Instruire generală privind „Supravegherea sănătăţii angajaţilor”

     - Durata: 6 ore

Certificatele de absolvire eliberate de EURO CONSULT 07 sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, conform modelelor prezentate mai jos:
 
 
Pentru detalii şi înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la:
 
Tel./Fax: 0242.311.273
Mobil: 0758.254.854
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.